АМАРА ОМНИ

 

Амара-Oмни е енергийното съзнание на овластяването на индивида и само-откриването му.  Въпреки че Амара-Омни може да доведе до лечение на всички нива и измерения, истинското й намерение не е да лекуваме, а да опознаем нашите подсъзнателни потоци на енергия. Тези дълбоки „вътрешни води” носят ключа на мистерията на нашето същество.

 

Енергийното съзнание на Амара-Омни ни помага да възприемем нашите рани и въпроси такива, каквито са сега и ни помага да осъзнем напълно причините за тяхното възникване.

Всички ние изпитваме в някакъв момент болка и някои преживявания оставят рани в нас, които оставят отворени дори през много животи.

С узнаването на моделите, които държат отворени тези рани, ние най-накрая им позволяваме да се лекуват естествено. Нищо не трябва да бъде отменено или фиксирано, тъй като нашата природа е цяла и съвършена. Позволението/ разрешението/ е единственото необходимо нещо, за да можем да изпитаме лечението.

Амара-Омни ще ни помогне да видим самостоятелно нашата „тъмнина”, нашата сянка и да приемем онези наши аспекти, които не харесваме или ги виждаме отделени от нас.

Амара-Омни ни помага да се свържем с нашето под-съзнание, където понастоящем пребивават по-голямата част от нашата истинска сила и магия.

Енергийното съзнание ще работи с нас, така че ние можем да доведем до нашия съзнателен опит тези подсъзнателни аспекти за това кои и какви сме ние. Чрез разбирането на тайнството /мистерията/ на нашето Аз, ние ще достигнем до майсторството.

Амара-Омни представя аспекти на самия себе си, че е заземен напълно, вкоренен в собствената си божественост, излъчваща навън пълния спектър на неговото същество.

Амара-Омни е като водата, трансформирайки себе си във всяка възможна ситуация, която излиза на пътя.

Амара-Омни е все по-развиваща се, преливаща и разгръщаща се. Когато преживеем това състояние на съществувание, ние самите ставаме Амара-Омни, тъй като това не е някаква форма на съзнание, отделена от самите нас.

 

Такса: 55.50 лв.

 

НОВИНИ

 

Цялостност е един важен аспект на духовното израстване. Това е действане, говорене и поведение, което уважава вас самите и другите. Това е проверяване на неща, преди вие да ги извършите, а извършвате само тези неща, които знаете, че те са истина. Начин да живеете в цялостност означава да живеете в хармония с вашите вярвания и ценности, а това ще ускори вашето израстване и направи процеса много по-радостен. Цялостност ще донесе яснота и ред във всяка област на вашия живот. Разглеждайте възможностите, които се явяват по вашия път и изберете тези, не защото изглеждат обаятелни, но защото те са в помощ на други. 


 

За ВАШЕТО ЗДРАВЕ:

 

Форма за контакт:

Задайте своите въпроси

За връзка

REIKI SHCOOL CENTER Training of
Bulgarian, Russian, English and Greek

distance learning

Онлайн класове
Дани Аргирова
0876424449
reikishcoolcenter@gmail.com